MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
SATICI
ADI/UNVANI: NATURANSA Ekolojik Teknoloji Ürünleri Üretim Tic. Ltd. Şti.
ADRES: Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Gölcük, Kocaeli, Turkey
EPOSTA: info@naturansa.com
TEL: +905309405641
ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATIC'ya ait www.naturansa.com internet sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların
hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,satış bedeli,ödeme şekli,teslimat adresi sipariş formunda
belirtildiği gibidir
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.naturansa.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın yerleşim
yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün,ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,
ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk
olanlar,garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu
takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için
bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün
6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması
halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo
teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden
7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair
yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli
SATICI tarafından karşılanır.
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılır.